Systemair Design

Produktvalsprogram och försäljningskonfigurator för luftdistributionsprodukter

Divid har utvecklat en helt ny webbaserad sälj-konfigurator, Systemair Design, som hjälper Systemair försäljare och kunder att välja och beräkna Systemairs luftdistributionsprodukter. Systemair Design består av tre huvuddelar; Katalog, produktsök och projekt.

 

Katalogen och Produktsök är publika medan projekt-delen kräver inloggning.

 

Katalogen är en alltid uppdaterad produktkatalog med all teknisk information tillgänglig online. Det är möjligt att göra skräddarsydda utskrifter baserat på användarinmatning och beräkningar. En funktion som används mycket är det dynamiska flödesmönstret som visualiseras i 3D baserat på användarinmatning.

 

Produktsök hjälper till att välja rätt produkt från givna ingångsförhållanden såsom luftflöde och tryckfall.

 

I projektdelen är det möjligt att lägga till hela byggnader med rum och lägga till en eller flera produkter i varje rum. Detta ger fullständig information och korrekta tekniska data som bas för en offert.

 

Systemair Design använder Divid Promaster för all data- och regel-hantering.

 

Om Systemair

Företaget grundades 1974 med en banbrytande idé om att utveckla och införa den cirkulära fläkten för centrifugalkanaler som har förenklade ventilationssystem. Vårt motto ”The straight way” har nu utvidgats från ett produktkoncept till en affärsfilosofi. Vårt sortiment har vuxit kraftigt till att omfatta ett brett utbud av energieffektiva fläktar, luftbehandlingsaggregat, luftdistributionsprodukter, luftkonditionering, luftridåer och värmeprodukter. Våra produkter är robusta och enkla att välja, installera och använda.

 

Vår affärsidé bygger på kärnvärdena enkelhet och tillförlitlighet och är att utveckla, tillverka och marknadsföra högkvalitativa ventilationsprodukter. Baserat på vår affärsidé och med våra kunder i fokus är vårt mål att ses som ett företag att lita på, med betoning på leveranssäkerhet, tillgänglighet och kvalitet.

 

Vårt företag har rapporterat ett rörelseresultat årligen sedan starten och fortsätter att göra det. Under de senaste tio åren har företagets tillväxttakt i genomsnitt varit cirka 9 procent.

 

Försäljning på 7,3 miljarder kronor räkenskapsåret 2017/18
Grundades 1974 av styrelsens ordförande Gerald Engström
Dotterbolag i 50 länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika
27 fabriker med ett totalt lager och en golvyta på mer än 300 000 m2.
Högsta tillgängliga kreditbetyg (AAA)
Noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange
Koncernen omfattar cirka 65 företag med 5 800 anställda.

 

Läs mer på: https://www.systemair.com

Systemair Design: https://design.systemair.com