Produktval

Produktval

Vi är experter på att utveckla produktvalsprogram.

CPQ - Configure, Price, Quote

CPQ - Configure, Price, Quote

Vi har lång erfarenhet från utveckling av sälj- och produktkonfiguratorer för komplexa produkter.

CPIM - Promaster

CPIM - Promaster

CPIM-system (Configurable Product Information Management) speciellt utvecklat för att hantera konfigurerbara produkter.