EKOVENT

Divid har utvecklat ett nytt produktvalsprogram, EKOSELECT, åt EKOVENT AB. EKOSELECT är helt integrerat med EKOVENTs webbplats ekovent.se och hanterar EKOVENTs ventilationsprodukter såsom spjäll, och takhuvar. EKOSELECT möjliggör för EKOVENTs kunder att enkelt hitta rätt produkt samt att få all information om produkten såsom ljuddiagram, produktdata, 3D-vy mm.

 

EKOSELECT byggs som en modul till produkten Promaster, utvecklad av Divids systerbolag Divid Promaster AB.

 

ProMaster är ett PIM-system* som hanterar produktinformation för produkter. ProMasters specialitet är att hantera produkter som har många varianter. ProMaster hanterar vanligt förekommande produktdata som dokument och bilder och mer tekniska produktdata som behövs för att kunna presentera tekniska data för produkterna.
ProMaster samlar all information om företagets produkter på ett ställe och gör det enkelt att administrera informationen. Produktinformationen kan sedan användas för
• Publicering på webbplats.
• Produktblad.
• Produktkatalog.
• Prislista.
• Produktdata som behövs för tekniska beräkningar i produktvalsprogram.
• Som underlag för att exportera produktdata till andra system som Magicad och företagets ERP-system.

 

*Product Information Management

Läs mer om Promaster här.

Läs mer om EKOSELECT här.

Ekovent produktvalsprogram